Usmernenie k voľbe poštou pre voľby do NR SR 2020

 25.10.2019

Usmernenie k voľbe pošťou pre voľby do NR SR 2020

Volič s trvalým pobytom na území obce Novosad, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky môže uskutočniť voľbou poštou. Zasielanú  voľbu poštou budeme príjmať na adrese : OcÚ Novosad,  Hlavná 144/47,  076 02  Novosad.

Žiadosti o voľbu poštou môžete posielať aj na mailovu adresu a to: ocunovosad@gmail.com