OZNAM

 13.03.2020

O Z N A M

OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠIRENIA KORONAVÍRUSU

Obecný úrad na základe odporúčaní a opatrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  pred možným šírením koronavírusu prijíma od pondelka 16.03.2020 až do odvolania nasledujúce opatrenia:

  1. Vyzývame obyvateľov obce, aby vybavovanie úradných záležitosti obmedzili len na najnutnejšie úkony.
  2. Úradne hodiny budú na obecnom úrade od 8:00 -11:00 hod. 

​           Od 11:00 - 16 :00 hod môžete v prípade potreby kontaktovať obecný úrad prostredníctvom  : 

            pevnej linky : 056 / 67 94 212                       mailom : ocunovosad@gmail.com

            starosta mobil: 0915 891 283     

Vyzývame všetkých obyvateľov, aby zvážili nutnosť cestovania a takisto nutnosť zhromažďovania sa na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb. Súčasne apelujeme na dodržiavanie zvýšenej hygieny rúk a riadenie sa ďalšími pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

                                                                                                                   Mgr. Jozef Jastrab

                                                                                                                     starosta obce


Zoznam aktualít :