OZNAM - 2

 16.03.2020

Oznam

Oznam obecného úradu občanom obce, ľudia ktorí sa vrátia zo zahraničia musia na základe rozhodnutia vlády podstúpiť 14 - dňovú karanténu, ako aj rodinní príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. Povinná 14- dňová domáca karanténa platí od 13.03.2020 až do odvolania.

Za nedodržanie domácej karantény hrozí fyzickej osobe sankcia vo výške 1659 eur.

Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky,  alebo  elektronicky  svojmu  ošetrujúcemu  lekárovi,  ktorý  rozhodne  o  domácej  izolácií,  alebo  volať na číslo 112.

Kontakty pre verejnosť na regionálny úrad verejného zdravotníctva:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 0918 389 841.

RÚVZ Trebišov: 059/ 67 24 993                        Mail: tv.epid@uvzsr.sk

                          056/ 38 13  231

                          0918 680 305

                          0915 577 356

Národné centrum zdravotníckych informácií, infolinka: 0800 221 234

                                                                                     0918 659 580

                                                                                     0917 222 682

                                                                                     0917 426 075 


Zoznam aktualít :