Oznámenie o predlžení lehoty k projektu: "Dobudovanie technickej infraštruktury v obci Novosad "

 25.02.2022

Obec Novosad vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk k projektu - "Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Novosad".

Podklady sú v zverejnené v priečinku - VEREJNÉ OBSTARÁVANIA  v podčasti - PRIESKUM TRHU 

POZOR!!!!! Predlženie termínu predloženia cenových ponúk k projektu.


Zoznam aktualít :