Vysvetlenie ku projektu:" Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Novosad"

 14.03.2022

VYSVETLENIE č. 1 k projektu:"Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Novosad"

Vysvetlenie, výzvu na predkladanie ponuk R02, rozpočet s výkazom a výmerom nájdete v priečinku: VEREJNÉ OBSTARÁVANIE a podčasti PRIESKUM TRHU.


Zoznam aktualít :