Folklór v obci

Rozmarija, Omladzina, Ulačanka

Ženská folklórna skupina Rozmarija vznikla 12. apríla 1982 pri Obecnom úrade v Novosade na podnet vtedajšej predsedníčky zväzu žien Márie Stašovej – učiteľky materskej školy v Novosade.
Vznik skupiny motivovalo zachovanie kultúrneho dedičstva, ktoré v podobe folklórnych zvykov a tradícií zachovali po sebe predchádzajúce generácie.
Meno Rozmarija prijala na návrh pána Ladislava Bačinského. Učiteľ Mgr. Milan Cibere sa ujal vedenia skupiny dvadsiatich žien, ktoré spájal spoločný záujem – folklór.

Boli to:
Helena Sakal-Šegová, Mária Repická, Mária Balogová, Mária Litváková, Mária Girmanová, Magdaléna Kolesárová, Viera Feďaková, Mária Cibereová, Helena Juhásová, Anna Šimková, Ružena Kapajková, Mária Kseňaková, Magdaléna Balogová, Júlia Lechmanová, Viera Baňacká, Mária Jacková, Paulína Mitinková, Helena Sinčáková, Helena Pajtašová, Helena Uhrinová.

Folklórna skupina Rozmarija absolvovala vystúpenia v Českej republike v Prahe, v Kutnej Hore, v Čáslavi, v Maďarskej republike v Budapešti, v Holoháze na stretnutí Slovákov žijúcich v Maďarsku, na Folklórnych slávnostiach v obci Fűzer, vo Vagašskej Hute, v Baňačke. U nás v Bratislave na hrade, kde boli prijaté u pána prezidenta Michala Kováča, v Slovenskej národnej rade, kde ich prijal Pán Gašparovič a na Únii žien, kde ich prijala pani predsedníčka. Vystupovali v Michalovciach, Košiciach, na Sotáckom festivale v Jesenove okr. Humenné a v mnohých dedinách východného slovenska.

V rokoch 1990 – 1995 sa o rozvoj folklórnej skupiny pričinila p. Anna Sabová, ktorá vykonávala funkciu predsedníčky okresnej organizácie Únie žien v Trebišove.
Po smrti p. učiteľa Cibereho sa v r. 1998 vedenia súboru ujala jeho manželka Mária Cibereová, ktorá bola v r. 2000 ocenená Národným osvetovým centrom v Bratislave a Osvetovým strediskom v Trebišove za šírenie folklóru. Folklórna skupina čerpá inšpirácie z obce Novosad a z nášho regiónu. Svojou dlhoročnou činnosťou prispieva k oživovania a udržiavaniu folklórnych tradícií regiónu a udržiavaniu okresnej a miestnej kultúry.

Od roku 2006 účinkuje v obci ďalšia folklórna skupina Omladzina, ktorej vedúcou v súčasnosti je Ing. Adriana Baranová. Zbor má za sebou viacero vystúpení doma aj v zahraničí. V súčasnosti zbor podobne ako Rozmarija účinkuje na oslavách miest a obcí.

Čo nás čaká do budúcnosti?

Naďalej udržať a zachovávať tradície a zvyky. Vychovávať mládež ako svojich nástupcov. Veríme že náš duch neupadne do nečinnosti a zostane pri tomto ušľachtilom diele ešte dlhé roky za podpory obyvateľov a inštitúcií v našej obci, okrese ale i na Slovensku.