Kontakty

Toto webové sídlo www.obecnovosad.sk spravuje Obec Novosad je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Novosad

Adresa:
Obecný úrad Novosad
Hlavná 144/47
076 02 Novosad

IČO: 00331783

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Južný Zemplín
Počet obyvateľov: 1035
Rozloha: 1526 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1318

Všeobecné informácie: ocunovosad@gmail.com
Podateľňa: ocunovosad@gmail.com
Starosta: ocunovosad@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 056 67 94 111, 056 67 94 212

E-mail: ocunovosad@gmail.com

Kompetencie:
Obec Novosad je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Novosad je zriadený na Miestnom úrade.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk