Hasičský zbor

DHZ-Novosad

Dobrovoľný hasičský zbor v Novosade

Obec reprezentuje aj hasičský zbor, ktorý má za sebou mnoho úspechov na rôznych hasičských súťažiach. Dobrovoľný hasičský zbor je našej obci veľmí nápomocný pri rôzných kulturno-spoločenských akciách, ako aj pri ochrane majetku obce a obyvateľov našej obce. Dlhoročným vedúcim bol Ladislav Repáš, pričom v súčasnosti novosadských hasičov vedie Stanislav Pajtáš.