Hasičský zbor

DHZ-Novosad

Dobrovoľný hasičský zbor v Novosade

Obec reprezentuje aj hasičský zbor, ktorý má za sebou mnoho úspechov na rôznych hasičských súťažiach. Dlhoročným vedúcim bol Ladislav Repáč, pričom v súčasnosti novosadských hasičov vedie Stanislav Pajtáš.

Dňa 07.01.2012 o 17:00 hod sa. konala v SÁLE KULTÚRNEHO DOMU výročná schôdza DHZ.

Naš DHZ v okresnej  lige v roku 2011 sa umiestnil na peknom 2. mieste

27. 08. 2011 POŽIARNICKÁ LIGA - naši DHZ v spolupráci s Obecným úradom zorganizovali kolo tejto súťaže. V tomto kole sa naš DHZ umiestnil na peknom druhom mieste. Celkove sa v tejto lige v roku 2011 umiestnili na peknom 2. mieste.

Dňa 25. júna 2011 sa naš DHZ zúčastnil na krajskej súťaži v Zemplinskej Teplici. Na súťaži sa zúčastnilo mužstvo mužov a mužstvo žien. Obe naše mužstva sa umiestnili na 5. mieste.


Naš DHZ sa zúčatnil na okresnej previerke DHZ kde sa naši muži umiestnili na 1. mieste a naše ženy sa umiestnili taktiež na 1. mieste a obidve družstva postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Zempinskej Teplici 25.06.2011.
Dňa 7. mája 2011 sa konala súťaž DHZ v Sečovcia, naš DHZ sa umiestnil na 5. mieste.
Dňa 5. marca 2011 sa konala VČS  DHZ v sále obecného úradu.