VZN

1 2
Názov súboru Veľkosť Dátum & Čas
VZN o miestnych daniach a odpadoch2013 67.87 KB 2014-03-26 17:00:28
VZN o poskytnuti dotacii a prispevkov 2.35 MB 2014-03-26 17:01:16
VZN odpady 2013 171.57 KB 2014-03-26 17:01:19
VZN uzemneho planu obce Novosad 457.21 KB 2014-03-26 17:01:27
VZN - Nahradne zasobovanie vodou 95.23 KB 2014-11-28 09:38:43
VZN dane 2015 118.96 KB 2014-11-28 09:38:54
VZN odpady 2014 138.67 KB 2014-11-28 09:39:55
VZN o chove psov 128.33 KB 2014-11-28 13:05:33
VZN o vyske prispevku v skole a skolskych zariadeniach 1.83 MB 2015-02-16 13:46:14
VZN-dane-2016 286.09 KB 2015-12-01 16:25:15
VZN 1-2016 944.39 KB 2016-02-03 14:13:27
VZN Cintorin 2016 372.8 KB 2016-02-03 15:23:09
VZN o odpadoch 2016 293.42 KB 2016-06-08 14:47:05
Navrh dodatku VZN o oznacovani ulic 220.04 KB 2016-09-19 14:40:20
VZN Novosad UP 612.71 KB 2016-09-21 10:42:13
VZN_o organizacii miestneho referenda 177.41 KB 2017-06-01 09:45:04
Navrh VZN o oznacovani ulic a cislovani stavieb 827.91 KB 2017-06-01 13:30:23
VZN c. 4 o zavedeni a poskytovani elektronickych sluzieb 239.64 KB 2017-12-01 13:55:36
VZN dane 2017 263.4 KB 2017-12-01 13:56:17
VZN poplatok 2017 258.41 KB 2017-12-01 13:56:32